ΑΆΒΓΔΕΈΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΌΠΣΤΥΎΦΧΨ
 1. Home
 2. Τ: 15 terms
 1. Τέμενος
 2. Τηγάνι
 3. Τμήμα Οχύρωσης
 4. Τοιχογραφία
 5. Τόξο
 6. Τράπεζα
 7. Τράπεζα μονής
 8. Τριποδίσκος
 9. Τριποδίσκος όπτησης
 10. Τριπτήρας
 11. Τρίπτυχο
 12. Τριχολαβίδα
 13. Τροχός
 14. Τροχός Χαλκίδα
 15. Τσεκούρι