ΑΆΒΓΔΕΈΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΌΠΣΤΥΎΦΧΨ
 1. Home
 2. Σ: 23 terms
 1. Σβηστήρας
 2. Σκεύος για αρτύματα
 3. Σκύφος
 4. Σπαθί
 5. Σπάτουλα
 6. Σταθμίο
 7. Σταθμός
 8. Σταυρός
 9. Σταυρός/Κόσμημα/Φυλαχτό
 10. Στέλεχος ζυγού
 11. Στέφανα
 12. Στεφάνι
 13. Στήλη
 14. Στήριγμα
 15. Στήριγμα/Βάση
 16. Στριφτάρι
 17. Σφαιρίδια/βόλια
 18. Σφαιρίδιο
 19. Σφήνα
 20. Σφονδύλι
 21. Σφραγίδα
 22. Σφραγίδα άρτου
 23. Σφυρίχτρα