ΑΆΒΓΔΕΈΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΌΠΣΤΥΎΦΧΨ
 1. Home
 2. Ο: 10 terms
 1. Οθωμανικό τέμενος
 2. Οικισμός
 3. Οικόσημο
 4. Οινοποιείο
 5. Οκταγωνικός κιονίσκος
 6. Ομφαλός δίσκου αντιδώρου
 7. Οστέινο ομοίωμα
 8. Οστεοφυλάκιο
 9. Οχυρωματική Κατασκευή
 10. Οχύρωση