ΑΆΒΓΔΕΈΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΌΠΣΤΥΎΦΧΨ
 1. Home
 2. Μ: 13 terms
 1. Μάνταλο
 2. Μαρμάρινη εικόνα
 3. Μαρμάρινο μέλος
 4. Μαρμάρινος σταυρός
 5. Μαχαίρι
 6. Μεταλλικό αντικείμενο
 7. Μηλωτρίς
 8. Μήτρα
 9. Μολυβδόβουλλο
 10. Μονή
 11. Μπάλα κανονιού
 12. Μπρίκι
 13. Μυροδοχείο