ΑΆΒΓΔΕΈΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΌΠΣΤΥΎΦΧΨ
 1. Home
 2. Λ: 13 terms
 1. Λαβή
 2. Λαβίδα
 3. Λάρνακα
 4. Λατομεία
 5. Λεκάνη
 6. Λεκανίδα
 7. Λήκυθος
 8. Λίθινο αντικείμενο
 9. Λιμάνι
 10. Λουλάς
 11. Λουτρό
 12. Λυχνία
 13. Λύχνος