ΑΆΒΓΔΕΈΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΌΠΣΤΥΎΦΧΨ
 1. Home
 2. Κ: 48 terms
 1. Καθολικό
 2. Κάλυμμα
 3. Κάλυμμα Αγίου Ποτηρίου
 4. Κάλυμμα σαρκοφάγου
 5. Καμινάδα
 6. Καμπανάκι
 7. Κανάτα
 8. Κανάτι
 9. Κανδήλα
 10. Καντήλι
 11. Καπάκι
 12. Καρφί
 13. Κάστρο
 14. Κατεργασμένος σηπιόλιθος
 15. Κατεργασμένο τμήμα σηπιόλιθου
 16. Κεραμίδα
 17. Κεραμίδι
 18. Κεραμική
 19. Κηροπήγιο
 20. Κηροστάτης
 21. Κηροψάλιδο
 22. Κιβώριο
 23. Κιβώριο ή προσκυνητάρι
 24. Κίονας
 25. Κιονίσκος
 26. Κιονόκρανο
 27. Κλαδευτήρι
 28. Κλειδαριά
 29. Κλειδί
 30. Κλειδί θόλου
 31. Κλειστό αγγείο
 32. Κομβία
 33. Κομβίο
 34. Κόπιτσα
 35. Κόσμημα
 36. Κοσμήτης
 37. Κοσμήτης/Υπέρθυρο
 38. Κουβαρίστρα
 39. Κούπα
 40. Κρήνες
 41. Κρήνη
 42. Κρύπτη
 43. Κτήριο
 44. Κυκλικό μετάλλιο
 45. Κύπελλο
 46. Κύπελλο με λαβή
 47. Κυψέλη
 48. Κώδικας