ΑΆΒΓΔΕΈΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΌΠΣΤΥΎΦΧΨ
 1. Home
 2. Β: 16 terms
 1. Βάθρο
 2. Βάρος
 3. Βάση
 4. Βάση κιονίσκου
 5. Βασιλική
 6. Βατήρας
 7. Βατήρας θωρακίου
 8. Βελόνη
 9. Βελόνη (;)
 10. Βελόνι
 11. Βλήμα
 12. Βοηθητικός χώρος
 13. Βόλι
 14. Βόλος
 15. Βραχιόλι
 16. Βωμός