ΑΆΒΓΔΕΈΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΌΠΣΤΥΎΦΧΨ
  1. Home
  2. Ά: 5 terms
  1. Άγαλμα
  2. Άγιο Ποτήριο
  3. Άγκιστρο
  4. Άγκιστρο αδραχτιού
  5. Άροτρο