ΑΒΓΔΕΘΙΚΛΜΝΞΟΌΠΡΣΤΥΎΦΧΨ
 1. Home
 2. Τ: 10 terms
 1. Ταφικός
 2. Τείχος
 3. Τέμπλο
 4. Τζαμί
 5. Τμήμα πλάκας
 6. Τμήμα τείχους
 7. Τοιχογραφία
 8. Τρίκλιτος ναός
 9. Τρίκογχος
 10. Τρίκογχος ναός