ΑΒΓΔΕΘΙΚΛΜΝΞΟΌΠΡΣΤΥΎΦΧΨ
  1. Home
  2. Σ: 6 terms
  1. Σπηλαιώδης ναός
  2. Σπίτι
  3. Σταυρεπίστεγος
  4. Σταυρεπίστεγος ναός
  5. Στέγη
  6. Σύμβολο εξουσίας και δύναμης